Tnh Yu Chng Ếch

 

Thất Tnh Ca Thứ Mười Tm
                Tựa
    Ta yu nhau ma xun
    Ta xa nhau ma hạ
    Thu sang đầy nhung nhớ
    Đng về đem lng qun
    Nay xun đ trở lại
    Ai thương ai thiết tha
    Cho ai lng xt xa
    Tnh vắng đ phi pha...